Προσωπική φροντίδα

Η Laiko Cosmos Trading Ltd. διανέμει ένα αριθμό από κορυφαίες μάρκες και προϊόντα ‘’Προσωπικής Φροντίδας’’ τα οποία ικανοποιούν τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών.

Στοματική Φροντίδα