Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Είναι βαθιά εμπεδωμένο στις αρχές μας, στο σκοπό μας και στο επιχειρησιακό μας μοντέλο να επενδύουμε στην κοινωνία που ζούμε και υπηρετούμε. Επικεντρωνόμαστε στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα διατηρώντας το φυσικό μας περιβάλλον και προωθώντας καινούργιες ιδέες για τη μείωση των αποβλήτων.

Δεν παρέχουμε μόνο προϊόντα που καλύπτουν και ικανοποιούν τις φυσικές ανάγκες των καταναλωτών, αλλά δημιουργούν και μια προσωπική και συναισθηματική σύνδεση. Με αυτό τον τρόπο, οι καταναλωτές μας συνδέονται με την εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd, με τους προμηθευτές της ,τα χωράφια και τις φάρμες όπου παράγονται τα προϊόντα αυτά. Με το να συνδέεσαι με την εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd., συνδέεσαι και με το περιβάλλον.

Οι εργαζόμενοι και η διοικητική ομάδα της Laiko Cosmos Trading Ltd., στοχεύουν στη διατήρηση μιας αίσθησης μοντερνισμού και πολιτικής ορθότητας στο χώρο εργασίας. Είμαστε υποστηρικτές των ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων ανεξαρτήτως εθνικότητας και πιστεύουμε στην ενδυνάμωση και ισότητα των εργαζομένων.

Ως μέρος του προγράμματος ανθρωπιστικής και κοινωνικής συνεισφοράς, η Laiko Cosmos Trading Ltd στήριξε την Παιδοογκολογική Κλινική στο Μακάριο Νοσοκομείο.

Η εταιρεία στηρίζει επίσης μεγάλους οργανισμούς όπως τον Ερυθρό Σταυρό και συμβάλλει ενεργά σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκστρατείες σε πανεπιστήμια, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, συνεργάζεται με το Φεστιβάλ «Περιβάλλον & Ανακύκλωση» της Green Dot, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ,ενώ συμμετέχει ενεργά στον οργανισμό «Ποτό Με Μέτρο».

Εξίσου σημαντικό είναι το εν εξελίξει κοινωνικό έργο της Λαϊκό Κόσμος που υποστηρίζει διάφορες σχολικές εκδηλώσεις προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τις οικογένειες και τα παιδιά που έχουν ανάγκη, καθώς και την υποστήριξη προγραμμάτων σίτισης που οργανώνονται από τις τοπικές κοινότητες.