Αποθήκες

Η Laiko Cosmos Trading Ltd. δίνει μεγάλη έμφαση στην αποδοτικότητα και την κινητικότητα. Αυτοί είναι δύο παράγοντες που είχαμε στο μυαλό τις πρώτες μέρες της εταιρείας, όταν οι εγκαταστάσεις μας ήταν υπό κατασκευή. Ως εκ τούτου, οι αποθήκες μας είναι τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία κοντά στον κύριο αυτοκινητόδρομο και στο κέντρο του νησιού. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η ταχύτερη άφιξη, προστασία, και η διανομή όλων των προϊόντων μας.

Με πάνω από 13.000m² και 11.000 θέσεις παλετών, η Laiko Cosmos Trading Ltd. υπερηφανεύεται για μερικούς από τα μεγαλύτερους χώρους αποθήκων όλων των διανομευτικών επιχειρήσεων FMCG στην Κύπρο. Η μοντέρνες αποθήκες μας παρέχουν ανεξάρτητα, αυτόνομα τμήματα για κάθε μία από τις ταξινομήσεις των προϊόντων μας, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν προϊόντα μεταξύ -20 ° C και 25 ° C. Οι αποθηκευτικές δραστηριότητες μας υπάγονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2005 HACCP, διαπιστευμένες από την TUV NORD.

Ορισμένες διαδικασίες περί υγείας και ασφάλειας στον εργατικό χώρο ευθυγραμμίζονται με το πρότυπο OHSAS ISO18001. Το σύστημα εξετάζεται και επανεκτιμάται κάθε χρόνο, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι κατεψυγμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης μας έχουν 1.300 διαθέσιμες θέσεις παλετών, και να έχουν την προοπτική να αυξηθούν περαιτέρω.

Τα κατεψυγμένα προϊόντα αποθηκεύονται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις με χωρητικότητα 2.000 θέσεων παλετών ευρώ.

Τα προϊόντα σε θερμοκρασίες δωματίου, που βρίσκονται στο μεγαλύτερο όγκο των εγκαταστάσεων μας, κρατάνε 7.700 θέσεις παλετών.

Οι υπηρεσίες αποθήκευσης μας τρέχουν με τa τελευταίa συστήματα WMS. Τα συστήματα αυτά, διασφαλίζουν ότι η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής ομάδα μας υπάγονται υπό τις αυστηρές προδιαγραφές.

Οι αποθήκες μας διαχείριζονται και συντήρούνται από ένα επαγγελματικό και αφοσιωμένο εφοδιαστικό πλήρωμα, που είναι πιστοποιημένοι να χρησιμοποιούν όλο των διαθέσιμο εξοπλισμό για τα καθημερινά τους καθήκοντα.