Αποθήκες

Στις μοντέρνες αποθήκες μας φυλάσσονται όλα τα προϊόντα σε συνθήκες που διασφαλίζουν την ποιότητα τους.

Η Laiko Cosmos Trading Ltd. δίνει μεγάλη έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την προσβασιμότητα. Αυτοί είναι δύο παράγοντες που είχαμε στο μυαλό μας από την αρχή που σχεδιάζαμε τις εγκαταστάσεις μας. Μ‘αυτό τον τρόπο οι αποθήκες μας βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού και στο κέντρο της Κύπρου. Αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη άφιξη, προστασία, και διανομή των προϊόντων μας.

Με πάνω από 13.000m² και 11.000 παλετοθέσεις , η Laiko Cosmos Trading Ltd. διαθέτει από τους μεγαλύτερους αποθηκευτικούς εταιρειών FMCG στην Κύπρο. Με πάνω από 13.000m² και 11.000 παλετοθέσεις , η Laiko Cosmos Trading Ltd. διαθέτει από τους μεγαλύτερους αποθηκευτικούς εταιρειών FMCG στην Κύπρο.

Οι διαδικασίες περί υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο συμβαδίζουν με το πρότυπο OHSAS ISO18001. Το σύστημα εξετάζεται και επανεκτιμάται κάθε χρόνο έτσι ώστε να συμμορφώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι αποθήκες φύλαξης κατεψυγμένων προϊόντων έχουν 1.300 διαθέσιμες παλετοθέσεις και έχουν την προοπτική να αυξηθούν περαιτέρω.

Τα παγωμένα προϊόντα αποθηκεύονται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις με χωρητικότητα 2.000 παλετοθέσεων.

Τα προϊόντα θερμοκρασίας δωματίου, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο όγκο των εγκαταστάσεων της τάξης των 7.700 παλετοθέσεων.

Οι αποθήκες μας λειτουργούν με τα πιο σύγχρονα συστήματα WMS. Τα συστήματα αυτά διασφαλίζουν ότι η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής ομάδας δουλεύει σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα.

Οι αποθήκες μας επανδρώνονται από επαγγελματίες, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι να χρησιμοποιούν όλο τον διαθέσιμο εξοπλισμό για τα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους εργασίες.